Oszczędzamy czas, redukujemy koszty, zwiększamy Państwa zyski ...

Szukaj:w
Wyszukiwarka:
Szukane słowo: W regionie:
sprzedam: kupię: wynajmę: W działach:
Ogłoszenia:
Najciekawsze [0] Wszystkie [0]
Zamieć ogłoszenie:
Ogłoszenia do tego działu są płatne.
Proszę używać polskich liter ( małych i dużych )
Aby ogłoszenie ukazywało się przez zadeklarowany okres obowiązuje opłata w wysokości 40 PLN (netto) za 4 tygodnie. Ogłoszenia ustawiają się według daty wpisu, jeżeli mają taki sam priorytet np. 1. Wykupienie wyższej pozycji kosztuje 20 PLN (netto) za 4 tygodnie, za każdy kolejny priorytet pozycjonowania (priorytety:2-5). Ogłoszenia z wyższym priorytetem np. 2 są widoczne wyżej i są dodatkowo wytłuszczone. W celu wykupienia wyższej pozycji w Giełdzie proszę się skontaktować z naszym pracownikiem: 48 362 91 75, zamowienia@gastrona.pl. Faktura zostanie wystawiona tylko po potwierdzeniu przyjęcia płatnego ogłoszenia i dokonaniu wpłaty na nasze konto.

Zamieść ogłoszenie - S P R Z E D A M

  D Z I A Ł:
 

  R E G I O N:
 

  T R E Ś Ć    O G Ł O S Z E N I A:   S P R Z E D A M . . .
Maksymalna ilość
znaków: 250

  A D R E S:
Maksymalna ilość
znaków: 100

  T E L E F O N:
Maksymalna ilość
znaków: 15

  E - M A I L:
Maksymalna ilość
znaków: 30

  W A Ż N O Ś Ć    O G Ł O S Z E N I A:
 

  P R I O R Y T E T:
Ogłoszenie emitowane w pierwszej dziesiątce ogłoszeń,
dodatkowo płatne 20 zł Netto  D A N E    D O    F A K T U R Y:


  N A Z W I S K O:
Maksymalna ilość
znaków: 30

  F I R M A:
Maksymalna ilość
znaków: 30

  N I P:
Maksymalna ilość
znaków: 30

  A D R E S:
Maksymalna ilość
znaków: 100

  F A X:
Maksymalna ilość
znaków: 15

  D O D A T K O W E    I N F O R M A C J E:
Maksymalna ilość
znaków: 250

Przepisz tekst z powyższego obrazka do pola poniżej.
 

Beef Burger 113g od Robvity

Soft drink wspomagający walkę z koronawirusem w gastronomii

Skuteczna promocja wynosów i dostaw oraz wizerunku restauracji

Myślenie pozytywne i jego konsekwencje w walce z kryzysem

Konserwacja urządzeń gastronomicznych

Jak rozmawiać z pracownikami w dobie kryzysu w restauracji?

Bezpłatne porady: Jak przetrwać Kryzys w gastronomii?

Dekalog restauratora – sukces w dobie kryzysu gastronomii

Zabezpieczenie żywności w czasie zamknięcia lokalu gastronomicznego

List otwarty do Premiera

Restauracje i hotele w dobie koronawirusa


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vhosts/gastrona.pl/httpdocs/global_stuff/adnet_bbelements_code_scripts.php on line 17